mandag 10. august 2015

Hva er ? - Fagbøker på biblioteket

Vil du lære noe nytt om et fagfelt eller tema?

Da er "Hva er"-serien fra universitetsforlaget et kjempegodt utgangspunkt. Bøkene i serien kan leses som en introduksjon til sitt fagfelt, og er skrevet på norsk av eksperter på sine fagfelt.

Bøkene kjennetegnes av et lite format, og at av de har korte kapittler med et enkelt språk, der fagterminologi forklares for det tas i bruk. På slutten av hvert kapittel er det også en liste over annen litteratur om samme tema som forfatteren anbefaler, da både på norsk og engelsk.

Det er gitt ut flere titalls bøker i serien, og vi har mange av de på biblioteket. Under er to bøker som jeg har lest, og likte svært godt.

http://www.eidsvoll.folkebibl.no/cgi-bin/websok?mode=vt&st=p&eccl=%26quot;hva+er%26quot;%2fSE&tpid=26992&frapost=1
Hva er kosmos 

Hva er kosmos av Øysten Elgarøy

Jeg startet på denne boken uten kjennskap til de forskjellige fagutrykkene på feltet, for selv om jeg lenge har vært interesert i kosmologi, altså læren om universets tilblivelse, har jeg aldri studert dette.

Boken er enkel og interesant, den begynner med en introduksjon til kosmologi, og tar for seg de viktigste faglige retningene idag, og deres hovedteorier. Jeg lærte masse nytt av å lese boken, og fikk noen videre tips til bøker jeg kan låne om temaet.
Hva er fundamentalisme av Torkel Brekke

Hva er fundamentalisme
Torkel Brekke introduserer boken med en kort forklaring på begrepet fundamentalisme, som har blitt så mye brukt i mediedebatten når der religiøs argumentasjon er blitt brukt av mennesker for å begrunne deres handlinger. Deretter ser han på begrepets historikk, og hvordan forskjellige fundamentalistiske retninger innenfor kirken har brukt dette begrepet.
Jeg synes boken hadde en enkel og oversiktelig forklaring på hvordan fundamentalisme som begrep er blitt brukt av forskjellige religiøse grupper, og jeg syntes Brekke brukte et språk som var enkelt å forstå, med mange gode eksempler.
Jeg anbefaler "Hva er"-serien på det varmeste som en inngang til temaer du skal lære mer om, enten det er for å tilfredstille egen nyskjerrighet eller fordi du skal sette deg inn i et nytt fagfelt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar