onsdag 10. desember 2014

Vil du bli leseombud?


Eidsvoll bibliotek i samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral ønsker å opprette leseombud i Eidsvoll kommune.

Vi har nå 4 stk. som har meldt sin interesse og vi ønsker å komme i gang på nyåret.
I første omgang blir det et tilbud til beboerne på Vilberg helsetun og Vilberg Bosenter. Vi har en frivillig som kan tenke seg å lese litt på Pålsejordet. Det vil også bli opprettet en lesegruppe på Gladbakk aktivitetssenter.

Kunne du tenke deg å være med på denne aktiviteten, så ta kontakt med Laurel Beth Sharp Laurel.Beth.Sharp@eidsvoll.kommune.no på Eidsvoll bibliotek eller Irene Engeskaug på Eidsvoll frivilligsentral post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

Her kan du lese mer om hva dette er:

Leseombud

Kort fortalt er et leseombud er en person som leser høyt for andre, som ikke kan lese selv. Men det å være et leseombud er også så mye mer. Du er en historieforteller og gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen og en som tar med tilhøreren ut i verden.
Rundt om i landet finnes det nesten tusen frivillige som hver uke leser for folk som ikke kan lese selv, eller som ønsker noen å prate med. For sine tilhørere er leseombudene ukas høydepunkt. Høydepunkter kan det ikke bli for mange av.
Vi trenger flere leseombud som kan lese høyt for eldre, svaksynte, mennesker med utviklingshemming eller demens eller andre som trenger å høre en godhjertet stemme i hverdagen. De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller bibliotek, men noen leser også i private hjem eller fengsler.

Hvordan blir jeg leseombud?
For å bli leseombud må du melde deg til tjeneste hos et Bok til alle-bibliotek. De finnes i alle fylker og i 260 kommuner. Bor du i en kommune som ikke har Bok til alle-bibliotek kan du registrere deg i den nærmeste kommunen som har dette tilbudet og avtale lesing i din hjemkommune.
På Bok til alle-biblioteket vil du få informasjon og hjelp til å finne et egnet sted å lese. Biblioteket vil også avholde inspirasjonssamlinger for leseombud og du kan få tips og hjelp til å finne lesestoff og et nettverk av andre leseombud du kan dele erfaringer med.
Et Bok til alle-bibliotek er et bibliotek som samarbeider med foreningen Leser søker bok for å gi et godt bok og kulturtilbud til de mange som ulike årsaker sliter med å lese. Bok til alle-bibliotekene har egne samlinger med lettleste og tilrettelagte bøker og de tilbyr en leseombudsordning i sin kommune.

Hvem kan bli leseombud?
Det er stort behov for leseombud av alle slag og alle aldre. Derfor kan alle som kan lese høyt bli leseombud. Kan du lese på et annet språk enn norsk, er det også en fordel. Mange steder sitter det eldre eller ensomme mennesker som ikke behersker det norske språket like godt som sitt eget morsmål. Da kan det være godt med en stemme fra hjemlige trakter.
Ofte er leseombud rekruttert via Frivillighetssentralen, Røde Kors’ besøkstjeneste, pensjonistforeninger eller andre frivillige organisasjoner. Enkelte bibliotek velger også å bruke skoleelever, gjerne i samarbeid med skolen.
Leseombudene kan også være ansatte på arbeidsplassen eller i boligen til målgruppen. Aktivitører, miljøarbeidere, hjelpe- og vernepleiere og ergoterapeuter er yrkesgrupper som gjerne driver med regelmessig høytlesning for beboere i sin arbeidstid

Hva slags bakgrunn bør jeg ha?

Det stilles ingen formelle krav til å bli leseombud. Det viktigste er at du er glad i å lese og har lyst til å spre leseglede! Mange av leseombudene er pensjonerte lærere eller bibliotekarer og har derfor lang erfaring som litteraturformidlere. De blir gjerne rekruttert gjennom et oppslag på biblioteket eller i lokalavisen. Ved oppstarten som leseombud får du utdelt temaheftet Gi meg et leseombud fra biblioteket. Heftet inneholder praktisk informasjon om det å være leseombud, samt lesetips for ulike målgrupper. For å gi leseombudene faglig påfyll underveis, arrangerer fylkesbibliotekene årlige inspirasjonssamlinger.

Hvem trenger leseombud?
Mange mennesker mister synet på sine gamle dager. For disse er det sjelden et reelt alternativ å lære punktskrift, de trenger høytlesning. Mennesker med utviklingshemming har ofte svake leseferdigheter, men et leseombud kan bidra til både økt interesse for bøker og bedre ordforråd. Nye nordmenn trenger en arena hvor de kan høre og snakke norsk. Høytlesning er en ypperlig måte å bli kjent med et nytt språk på. Også andre mennesker kan ha stor glede og nytte av et leseombud, for eksempel mennesker med demens, afasi, psykiske lidelser eller konsentrasjonsvansker.
Noen leseombud leser for innsatte i fengsel. Leseombudene for denne gruppen er tilknyttet Røde Kors’ visitorordning.

Organisering av lesestundene
Høytlesingen foregår på ulike institusjoner for eksempel alders- og sykehjem, bofellesskap, psykiatriske dagsentre og lignende. Det er en fordel å lese regelmessig, helst 1-2 ganger i uka på faste tidspunkter. Som leseombud kommer du med gave. Mange beboere opplever det som en verdi å ha noe fast å kunne glede seg til hver uke!
Det kan ta tid å etablere en gruppe som fungerer godt, og det bør ikke være for mange i gruppen. Kommer du utenfra institusjonen som frivillig leseombud, vil en aktivitør eller frivillighetsleder ved avdelingen kunne veilede deg. Biblioteket skal også bistå med å få på plass et samarbeid med institusjonen.

Et sosialt nettverk
Som leseombud er du med i et stort nettverk. Over 800 leseombud er organisert over hele landet – og tallet er økende! Særlig de frivillige leseombudene har behov for å møte andre likesinnede og utveksle erfaringer. Bok til alle-bibliotekene arrangerer nettverksmøter for leseombudene 2-6 ganger i året. Der kan leseombudene møtes og inspirere hverandre. Det er både nyttig og givende å utveksle erfaringer og lesetips. Hvordan fungerer lesestundene? Hva har du lest? Hvordan har du lest? Har du møtt vanskeligheter? Erfaring viser at nettverksmøtene er viktige å opprettholde engasjementet hos leseombudene.
Utover dette blir leseombudene invitert til årlige regionale inspirasjonssamlinger i regi av Leser søker bok og fylkesbibliotekene. Samlingene gir faglig påfyll og en fin mulighet til å treffe mange andre leseombud på tvers av kommunegrensene. Temaer på samlingene kan for eksempel være stemmebruk, høytlesing og fortellerteknikk. Ofte inviteres en forfatter eller en fagperson til å holde foredrag.
De leseombudene som registrerer e-post-adressen sin hos Leser søker bok mottar nyhetsbrev med relevant stoff. Følg også gjerne med på biblioteksbloggen til Leser søker bok, Ut av hylla. Bloggen finner du her.
Leseombud er viktige omsorgspersoner for mennesker som ikke kan lese selv. Som leseombud kan du være med å gi mennesker en bedre hverdag!

Ønsker du å bli leseombud, ta kontakt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar