torsdag 15. mai 2014

For almuen : Eidsvoll bibliotek for 185 år siden

Laurel Sharp, biblioteksjef og Jens R. Christiansen,
biblioteksjef i Eidsvoll i perioden 1979-2005 snakker
sammen om bibliotekets historie, foran bibliotekets
"Almuesamling" opprettet av Henrik Wergeland i 1829.

Gjennom hele sitt liv var Henrik Wergeland levende opptatt av folkeopplysning. Gjennom folkeopplysningen skulle de norske bønder heves til sin rettmessige plass. Han jobbet derfor hardt for å opprette boksamlinger rundt om i landet, for ved å bruke sine ledige timer til gode Bøgers Læsning vil Nordmannen kunne

”… lære at føre din Ploug med Stolthed; du skal gaae som oplyst fri Mand bag den, ikke som tanketom, sløv Mørkets Træl, der ei veed mere end at kaste Havre i en Fure, og at harve den til”.

For 185 år siden, i 1829, opprettet han den første av disse boksamlingene, her i Eidsvoll. Dette ble den første av mange sånn boksamlinger, som fortsatt eksisterer som norske folkebibliotek.

Og samlingen som startet det hele i 1829, kun 15 år etter at grunnloven ble skrevet under, står fortsatt her på biblioteket i Sundet, dog nå bak beskyttende glass. Til fri beskuelse, men vi kan nok dessverre ikke låne dem ut. ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar