mandag 10. februar 2014

Tidsskrifter i biblioteket: Illustrert vitenskap

Finn tidsskriftet i vår katalog

ILLUSTRERT VITENSKAP

Dette populærvitenskapelige tidsskriftet ønsker å gjøre vitenskap tilgjengelig for alle og gir leseren et innblikk i forskning innen alle grener av vitenskapen. Bladet har faktisk mottatt en pris for god vitenskapsformidling, som til store del skjer gjennom kombinasjonen av illustrasjoner og tekst. Tidsskriftet kommer ut 17 ganger per år.

Illustrert vitenskap kan leses og lånes på Eidsvoll bibliotek.

Her kan du lese mer om Illustrert vitenskap

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar