tirsdag 14. januar 2014

Kieltraktaten

KIELFREDEN

Kieltraktaten er en fredskontrakt som ble ingått mellom Sverige og Danmark den 14. januar i 1814. Sverige sto da på grensen til Danmark, klare til å angripe. Dette fordi danskekongen Frederik 6. hadde valgt Napoleon som sin allierte. Det kunne ikke Sverige, som hadde sluttet seg til stormaktsalliansen, godta. Sverige, som hadde gitt opp håpet om å gjenerobre Finland, ønsket seg Norge i bytte mot Napoleons fall. Tenk så annerledes ting kunne vært hvis ikke Danmark hadde slått seg sammen med den lille keiseren!

Kieltraktaten løste blant annet nordmennene fra den «Hyldnings- og Troskabs-Eed, som de have svoret Kongen og Danmarks Krone». Kjekt å vite, at du faktisk ikke er nødt til å hylle den danske kongen. Vi har papirer på det. Traktaten sørget også for å overføre Norge «med fuld Eiendomsret og Souverainitet» fra den danske til den svenske kongen, slik at det for framtiden skulle «danne et Kongerige forenet med det Svenske». Det gikk jo så som så med den foreningen, men det kommer vi tilbake til om ca. 41 år, når vi skal markere 150-årsdagen for den svensk-norske unionsoppløsningen.

Prisen for Norge var de den gang svenske områdene Pommern og Rügen, samt en miljon riksdaler. Det spørs om ikke prisen ville vært litt høyere i dag. Nordmennene var ikke spesielt imponert av Kieltraktaten og nektet å underkaste seg Sveriges konge. Mange så det til og med som en krenkelse – her hadde de trofast tjent den danske kongen i 400 år for så å bli avstått til en annen konge! Og ingen spurte hva nordmennene selv ønsket. Dette førte imidlertid til utformingen av vår grunnlov, så aldri noe som er så galt at det ikke fører til noe godt! Norge har faktisk aldri godtatt Kieltraktaten, og uenigheter om dens gyldighet førte til konflikter mellom Norge og Danmark til langt ut på 1900-tallet.

Så med det ønsker vi alle en riktig god start på grunnlovsåret 2014. Vi har mye å se frem til i året som kommer!


For deg som vil lese mer om Kielfreden:
http://www.eidsvoll1814.no/?aid=9064642
http://snl.no/Kieltraktaten
http://snl.no/Kielfreden
http://www.stortinget1905.no/main.php?modul=1&h=2


Vi har også mange bøker om emnet, spør etter dem på biblioteket!

1 kommentar: