mandag 2. desember 2013

Tidsskrifter i biblioteket: Eno

Finn tidsskriftet i vår katalog

ENO

Eno er et musikktidsskrift litt utenom det vanlige. De satser på dybdeintervjuer, innblikk i små og store musikkmiljø, musikkhistorie og tips og analyser om musikk. Det blir gitt ut fire ganger i året, og tar for seg hele populærmusikkfeltet. Dette er bladet for deg som virkelig er musikkinteressert, enten du kan mye eller bare har lyst til å lære mer.

ENO har vi på Eidsvoll bibliotek.

Her kan du lese mer om ENO

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar