torsdag 7. november 2013

Rett til å lese

Rett til å Lese:

NLB – biblioteket for lyd og punkt 
NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) er et landsdekkende bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til alle som strever med å lese trykt tekst. Årsaker kan være dysleksi, synsvansker, AD/HD eller andre forhold. 

Det er gratis å låne bøker fra NLB. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar