tirsdag 8. oktober 2013

Gamle glimt

Tittel: Bogtrykkerkunstens og avisernes historie
Forfatter: Hermann August Scheibler
Forlag: W.C. Fabritius & Sønners forlag
Utgitt: 1910
Sist utlånt: 9. februar 1980

Hermann Scheibler var opprinnelig fra Tyskland. I 1879 kom han som setter til W.C. Fabritius & Sønner i Oslo, hvor han avanserte og til sist ble medeier og daglig leder. Scheibler spilte en viktig rolle innen utviklingen av boktrykking i Norge.

Dette praktverket av en bok, Bogtrykkerkunstens og avisernes historie, er på 288 sider. Den er fullpakket med illustrasjoner, også i farge. Boken er i god stand og kan fortsatt lånes på biblioteket for den som ønsker å lære mer om trykkekunstens historie. Følgende utdrag er hentet fra forordet:
«Maatte da disse merkværdige, bevægelige Typer, som saa villig og saa ofte har talt andres Sag, ogsaa engang tale sin egen. Maatte engang en Presse sættes i Bevægelse til at fortælle sin egen glorværdige Historie og derigjennem kaste en Straale af den Glands, som engang omgav dette smukke Kunsthaandverk, ogsaa paa den moderne Typografi.»

                Scheibler, H. Bogtrykkerkunstens og avisernes historie (1910).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar