tirsdag 29. oktober 2013

Gamle glimt


Finn boka i vår katalog
Forfatter: Dr. K. E. Schreiner
Forlag: Olaf Norlis forlag
Utgitt: 1917
Sist utlånt: 13. mars 1947

Kristian Emil Schreiner, 1874-1957, var en norsk lege. I år 1900 giftet han seg med Alette, som også var lege og sammen forsket de blant annet på cellenes deling og kjønnscellemodningens utviklingsfaser hos forskjellige dyregrupper. På 1920-tallet tok forskningen hans imidlertid en annen retning, og han begynte å interessere seg for den fysiske antropologi, hvor han kartla fysiske særtrekk i den norske befolkningen. Særlig interessert var han av samebefolkningen og samlet et betydelig antall samiske knokler ved Anatomisk institutt. Kristian og Alette fotograferte også et stort antall nordmenn for å dokumentere særegenheter blant vårt folkeslag. Noen av fotografiene kan du finne her: http://www.digitaltmuseum.no/search?query=kristian+emil+schreiner

Boken Aper og mennesker ble altså gitt ut i 1917, og tar for seg menneskets evolusjon på kortfattet vis. Boken rommer ikke mer enn 32 sider fra perm til perm, og har rikelig med illustrasjoner av både halvaper og kranier fra neandertalere. Det er imidlertid ikke en lettlest bok, for dr. Schreiner strør rundt seg med faguttrykk som vanskelig lar seg oversette til dagligdags norsk. Ta for eksempel dette avsnittet fra side 31: «På den anden side berettiger de likhetspunkter pithecanthropuskalotten frembyr med kalottene av forskjellige menneskelignende aper os til ihvertfald å indrømme pithecanthropus en central stilling i de høiere primaters stamtavle». Det kan med andre ord være nyttig enten med en legeutdannelse eller god kjennskap til latin hvis du ønsker å låne denne boken. Det kan kanskje være forklaringen på at den ikke har vært særlig utlånt de siste 66 årene.  Men boken er fortsatt til utlån, skulle du være interessert.

(Og for de som lurer: Pithecanthropus er også kjent som Homo erectus eller Javamennesket. Pithecanthropus er navnet det fikk av Eugene Dubois, som oppdaget dette fortidsmennesket på Java i 1891).

Kilder:   Schreiner, E.K. (1917      ). Mennesker og aper. Kristiania: OlafNorlis forlag           http://nbl.snl.no/Kristian_Schreiner/utdypning

                

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar