mandag 14. oktober 2013

Gamle glimt

Tittel: Kropp og klær 
Forfatter: R. Broby-Johansen
Forlag: Tiden
Utgitt: 1954
Sist utlånt: 20. juni 2012

Har du noen gang lurt på hvordan du knytter en sari? Boken Kropp og klær av Rudolf Broby-Johansen gir svar. Den tar også for seg klesskikk og moter i andre land. Blant annet får leseren se et japansk tresnitt som beskriver de mange yndighetene hos en hoffdame, kjolelengden for pikebarn i 1868 og i tillegg kan man lære noe om klesskikken blant franske gjetere på 1100-tallet. Følgende utdrag er hentet fra forordet:
«NEI, kropp er ikke lenger noe vulgært ord. Det er latin : corpus. En gang var det eksklusivt. Det som er simpelt ved det, er det som ordet dekker – eller rettere sagt avslører. At vi har en kropp. Etterat den i tusener av år har vært omhyggelig skjult, er menneskekroppen først i vår tid kommet fram i dagens lys igjen. Det at den eksisterer har vakt atskillig forbauselse, og den betraktes fremdeles med mistenksomhet».

Rudolf Broby-Johansen, født i 1900, var en dansk forfatter og kunstformidler. Han arbeidet spesielt for å tilgjengeliggjøre kulturen for vanlige folk. Kropp og klær er en bok på 246 sider, og har en veldig nyttig ordliste bakerst hvis man skulle trenge å få bekreftet at «Ephode» er ponchoen til en jødisk yppersteprest. 


Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Broby-Johansen
http://snl.no/Rudolf_Broby-Johansen
Broby-Johansen, R. Kropp og klær (1954). 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar