torsdag 24. oktober 2013

Debattkveld

Debattkveld!
Torsdag 24. oktober kl. 19.00
 Noor Mahmoud
Skal innlede kvelden og snakke om sin nyeste bok
Twisting Identity and Belonging Beyond Dichotomies:          
The Case of Second Generation Female Migrants in Norway
(LIT Academic Publishing, 2013).
Og etterpå blir det debatt
Når: torsdag 24. oktober kl. 19.00
Hvor: Kafé Henrik
Tema Debatt ”Integrering i Eidsvoll”
Hva er god integrering i Eidsvoll? Hva mener du er god integrering?
Hvordan skal vi få til god integrering i vår
kommune?
Debattleder:           John Granly
Samarbeid:Eidsvoll bibliotek,
Eidsvoll Flyktningtjeneste, Eidsvoll Frivilligsentral
 Alle Velkommen!

Støttet av Norsk bibliotekforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar