lørdag 28. september 2013

Lånereglemet for voksne


UTLÅNSREGLEMENT  VOKSNE

·         Det er gratis å låne på biblioteket.
·         Du kan låne ved alle folkebibliotek i Akershus og levere der det passer deg i fylket.
·         Du kan be om lån fra andre bibliotek.
·         For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godkjent reglementet. Du kan få lånekort som kan brukes i de fleste norske bibliotek.
·         Vi krever underskrift av foresatt for de som er under 15 år .
·         Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre . Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.
·         Meld fra ved tap av kort og når du endrer navn, adresse, telefonnummer, eller e-post adresse.
·         Ved tap av kort utstedes nytt.
·         Normal lånetid for bøker er 4 uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
·         Lån kan vanligvis fornyes. Det kan enten gjøres via internett , eller ved å ta kontakt med biblioteket.
·         Ved levering etter forfallsdato påløper gebyrer etter vedtatte satser. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.
·         Brudd på låneregler kan medføre tapt lånerett.


  SÆRSKILTE RETNINGSLINJER

LÅNEKORT MED MIDLERTIDIG OPPHOLD I NORGE: Personer som er midlertidig bosatt i Norge, kan bli registrert som lånere ved å vise legitimasjon, men det skal gå frem av registreringen at oppholdet er midlertidig. Det gis bare tillatelse til å ha 3 eksemplarer av bibliotekets materiell på hjemlån samtidig.

LÅN MOT LEGITIMASJON: Har en låner glemt lånekortet, kan vedkommende få låne mot å vise gyldig legitimasjon.

LÅN TIL INSTITUSJONER / ORGANISASJONER: Enkelte institusjoner / organisasjoner kan få egne lånekort. På dette kortet lånes bare materiale som er nødvendig for institusjonens virksomhet. Private lån til den enkelte medarbeider må lånes på personlig lånekort. Ved lån til institusjoner må det gå klart frem hvilken avdeling / person som er ansvarlig for det lånte materialet. Institusjoner som har eget bibliotek låner via dette.

Forandringer innen institusjonen (ny adresse, ny avdelingsleder i barnehager, ny daglig leder) må meldes til biblioteket.
Institusjoner kan normalt beholde det lånte materialet i 8 uker. Institusjonen er ansvarlig for alt materialet som er lånt på institusjonens lånekort. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere.


FOR SENT LEVERTE BØKER: Ved levering etter forfallsdato må lånerne betale et straffegebyr

Voksne:                       1. gangs purring: kr. 25,-
                                   2. gangs purring: kr  50,-
                                   3. gangs purring: kr 80,-
                                   Fullt erstatningskrav

Barn (under 15 år):        1. gangs purring: kr 10,-
                                   2. gangs purring: kr 15,-
                                   3. gangs purring: kr 20,- 
                                   Fullt erstatningskrav

Gebyrene vedtas av kommunestyret i desember hvert år.


ERSTATNING

Låneren er ansvarlig for alle lån på eget kort. Etter 2 purringer sendes regning. Tapte bøker må erstattes etter følgende satser:


Erstatningsgebyr:

Voksenbøker    : 300,-               Barnebøker       : 200.-
Tegneserier       : 100,-               Tidsskrift          :  75,-
DVD                : 200,-               DVD serie        : Markedspris
CD                   : 200,-              Tapt lånekort     :  20,- (voksen), 10,- (barn)
Lydbøker          : 350,-           

Språkkurs, AV, særdeles verdifulle bøker, deler av verk og annet 
spesielt materiale ; markedspris.

            Gebyrene vedtas av kommunestyret i desember hvert år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar