tirsdag 28. februar 2012

Carl Emil Vogt holdt et foredrag om Fridtjof Nansen på Eidsvoll Bibliotek

Torsdag 23. februar arrangerte biblioteket en forfatterkveld i Kafé Henrik. Vi fikk besøk av Carl Emil Vogt som har skrevet den Bragepris-nominerte biografien Fridtjof Nansen: Mannen og verden. Ca 30 eidsvollinger møtte opp og fikk et timelangt foredrag om Nansen, med særlig vekt på hans politiske virke og humanitære arbeid i Russland. Vogt kunne fortelle at Nansen var særlig viktig i det norske politiske liv under løsrivelsen fra Sverige i 1905, da var en av de mest fremtredende politikerne i Norge. Han gjorde en stor innsats i Russland under den store hungerkatastrofen i begynnelsen av tyve-årene. Nansen er også blitt kjent i ettertiden for å være initiativtageren til det såkalte Nansenpasset. Nansenpasset var et internasjonalt anerkjent identitetsbevis utstedt av Folkeforbundet til statsløse flyktninger.

Etter foredraget åpnet Vogt for spørsmål fra salen, og mange benyttet anledningen. Vogt fikk blant annet spørsmål om hvilken side Nansen ville vært på under krigen (Han døde i 1930) Vogt kunne fortelle at Nansen tidlig advarte mot Hitler og var skeptisk til de fascistiske strømningene i Europa før den andre verdenskrigen.

Vogt skriver for tiden på en biografi om Herman Wedel Jarlsberg. Den skal etter planen utgis høsten 2014 og sammenfaller med 200-års jubileet til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Biblioteket ønsker Carl Emil Vogt lykke til med skrivingen og ser fram til å lese boken når den kommer ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar